nfz

         Terapia osób uzależnionych

Program ambulatoryjny:

terapia trwa 6-18 miesięcy ( czas trwania określany jest indywidualnie dla każdego Pacjenta)
terapia  indywidualną 
terapia grupowa 2 razy w tygodniu : grupy przedpołudniowe i popołudniowe
konsultacje z lekarzem psychiatrą

Terapia członków rodzin osób uzależnionych

Program ambulatoryjny:

terapia indywidualna

terapia grupowa : środy od 18:00 do 20:00

konsultacje z lekarzem psychiatrą

Punkt konsultacyjny dla "Osób doświadczających przemocy w rodzinie"  umawianie spotkania telefoniczne

Punkt konsultacyjny ds. młodzieży  prowadzony przez Polskie  Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

                                                   czynny w poniedziałki od 16:00 do 18:00

jesteśmy dostępni:

poniedziałek          9:00 do 19:00

wtorek                    9:00 do 19:00

środa                      9:00 do 20:00

czwartek                 9:00 do 19:00

piątek                      9:00 do 17:00