Zapraszamy do prowadzonych przez Nasz Ośrodek punków konsultacyjno-terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin  w:


- Mroczy:  środy  od 8:30 do 12:30 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Łąkowa 7

- Kcyni: czwartki od 9:00 do 15:00 w budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Libelta 28Informacje pod nr tel. 53 304 50 06

 

Korzystanie z porad jest bezpłatne

 

Celem Punktu Konsultacyjnego jest:


• motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia
• udzielanie pomocy osobom współuzależnionym (członkom rodzin, bliskim, pozostającym w bezpośrednich interakcjach z osobą uzależnioną)
• rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy i jej powstrzymania
• inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej
• gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc i kompetencji poszczególnych służb i instytucji które mogą włączyć się w systemową i długofalową pomoc