Jeżeli jesteś osobą dorosłą, masz własną rodzinę i :


- pochodzisz z domu, w którym ktoś z rodziców pił nadmiernie alkohol
- brak Ci pewności co do własnej roli w rodzinie
- towarzyszy Ci poczucie osamotnienia, krzywdy
- towarzyszy Ci poczucie stałego zagrożenia nawet wtedy, gdy nic złego się nie dzieje i często bywasz w napięciu     

- masz trudności z nawiązywaniem bliskich kontaktów oraz często rozpadają się bliskie związki lub ich nie podejmujesz, odczuwasz lęk przed odrzuceniem

- myślisz o sobie nie najlepiej i nie podejmujesz trudnych zadań życiowych, bo nie masz nadziei na   sukces i wydaje Ci się, że ktoś inny zrobi to lepiej,
- bierzesz na siebie zbyt dużo zadań, mało wypoczywasz, masz poczucie, że musisz być najlepszy,
- w relacjach z ludźmi musisz zgadywać, co jest normalne,


Pomożemy Ci:

uporządkować swoje relacje w rodzinie
nauczyć się konstruktywnego korzystania z własnych uczuć
dbać o realizację własnych potrzeb
rozwiązywać swoje problemy


Proponujemy Ci następujące formy pomocy:

psychoterapię indywidualną                                                                                                                       

psychoterapię grupową 

psychoterapię grupową w ramach oddziału dziennego - wg. ustalonych turnusów