Ponadto oferujemy odpłatne szkolenia dla:


-Kuratorów sądowych
-Policji
-Pracowników Socjalnych
-Lekarzy rodzinnych
-Szkolenia dla sprzedawców napoi alkoholowych