Zapraszamy osoby,  które utraciły prawo jazdy w wyniku prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu


- Termin spotkania ustalamy indywidualnie
- Czas trwania zajęć 4,5 h zegarowe
- Koszt 350 zł