1. Profilaktyka uzależnień:


- Pogadanki na temat używania alkoholu, narkotyków i innych używek  dla uczniów gimnazjum i szkół średnich (czas trwania ok. 1,5 godziny-2 godziny lekcyjne)

- Szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki używania alkoholu i narkotyków przez uczniów gimnazjum i szkół średnich (rodzaje zagrożeń, rozpoznawanie problemów i interweniowanie)

 


2. Edukacja seksualna:


A. Szkolenie dla Rodziców z zakresu edukacji seksualnej:


-Omówienie podstawowych informacji z zakresu edukacji seksualnej czas trwania: 1 spotkanie ok. 1,5h -2 godziny lekcyjne
-Rozwój psychoseksualny dziecka czas trwania min. 1-2 spotkanie (każde spotkanie ok. 1,5h -2 godziny lekcyjne)
-Szkolenia o tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem rodziców ilość spotkań dowolna; 1 spotkanie ok. 1,5h-2 godziny lekcyjne


B. Szkolenie dla Wychowawców i Nauczycieli z zakresu edukacji seksualnej:


-Rozwój psychoseksualny dziecka. Norma i patologia w rozwoju seksualnym dzieci i młodzieży: czas trwania min. 2-3 spotkania (każde spotkanie po ok. 1,5 h- 2 godziny lekcyjne)
-Rozpoznawanie i wczesna interwencja wobec dziecka doświadczającego przemocy seksualnej. Przemoc seksualna wobec dzieci: symptomy, zapobieganie, kontakt z dzieckiem i z rodzicami czas trwania min. 1-2 spotkania (każde spotkanie po ok. 1,5 h - 2 godziny lekcyjne)


C. Szkolenie dla Dzieci i Młodzieży z zakresu edukacji seksualnej:


-Edukacja seksualna cykl 3-4 spotkań, grupy tylko jednorodne (chłopcy lub dziewczynki) - każde spotkanie po ok. 1,5 h- 2 godziny lekcyjne
-Szkolenie dla Rodziców i Nauczycieli/Wychowawców: Seksualność dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie lub/i psychicznie min. 2 spotkania (każde spotkanie po ok. 1,5 h- 2 godziny lekcyjne)


Kalkulacja kosztów:
Do ustalenia.

Termin i miejsce realizacji:
W placówce zlecającej zadanie lub na terenie Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień